Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ważności głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na pytania dotyczące ważności głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyjaśnia, że z art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) wynika wyjątek od zasady, iż wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powodują nieważność głosu. Przepis ten stanowi o ważności głosu, gdy wyborca w kratkach obok nazwisk na jednej liście postawi dwa lub więcej znaków „x” i zawiera interpretację takiego postępowania prowadząca do przyznania pierwszeństwa do mandatu temu kandydatowi umieszczonemu w pierwszej kolejności na liście przy, którego nazwisku postawiono znak „x”.

W opisanej sytuacji należy przyjąć, że umieszczenie w kratkach przy nazwiskach kandydatów na jednej liście jednego lub kilku znaków „x” i jednocześnie zamazanie jednej lub kilku kratek, albo postawienie w nich innego znaku nie powoduje nieważności głosu, a pierwszeństwo do mandatu przysługuje temu kandydatowi umieszczonemu w pierwszej kolejności na liście przy, którego nazwisku postawiono znak „x”.

Za przyjęciem powyższej interpretacji przemawia zasada głosowania na listę wynikająca z art. 107 ust. 1 Ordynacji oraz zamknięty katalog przyczyn nieważności głosów określony w art. 107 ust. 2 i 3 Ordynacji.

Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata na jednej liście i postawienie jakiegokolwiek znaku graficznego w kratce obok nazwiska na innej liście lub zamazanie kratki powoduje nieważność głosu, bowiem tego rodzaju postępowanie może budzić wątpliwości, na którą listę wyborca oddał głos.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:38
    Wprowadził:Hubert Puchała