Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, w skład której wchodzi Przewodniczący Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do

ZPOW-940-1/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, w skład której wchodzi Przewodniczący Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 12 marca 2004 r. przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy, w skład której wchodzi Przewodniczący Polskiej Partii Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 49 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, w skład której wchodzi Przewodniczący Polskiej Partii Pracy, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy:

1) zamierza zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
2) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Michała Janiszewskiego;
3) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Zbigniewa Stanisława Śniadeckiego.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, Al. Wyzwolenia 18.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk