Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie

I N F O R M A C J A
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3
W OLSZTYNIE

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Okręgowych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (M.P. Nr 14 poz. 225 z dnia 25 marca 2004 r.) podaje się do publicznej wiadomości informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Skład osobowy:

1. Zbigniew PATURALSKI  -  Komisarz Wyborczy w Olsztynie           - Przewodniczący   
2. Romuald CZERNIECKI  -  Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie     - 
Zastępca Przewodniczącego 
3. Waldemar PAŁKA  -  Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie           - Zastępca Przewodniczącego 
4. Małgorzata KASZTELAN-  Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie   - 
Członek
5. Zofia RUTKOWSKA  -  Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie        - 
Członek 
6. Bogdan ROST  -  Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie              - Członek
7. Joanna NAWORSKA  -  Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie       - 
Członek 
8. Wojciech KOTTIK  -  Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie         - Członek
9. Wiktor SIENICKI   -  Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie          - 
Członek
Sekretarz Komisji    
– Walery PISKUNOWICZ 
     Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie 

Siedziba : Gmach Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9
pok. 253, tel. (0-89) 527-30-29, 523-23-48, 523-22-55

Dyżury: 
21 – 23 kwietnia 2004 r.  w godz. 13.00 – 16.00
26 – 30 kwietnia 2004 r.  w godz. 13.00 – 16.00
           1 - 3 maja 2004 r. w godz. 10.00 – 14.00  
                4 maja 2004 r.  w godz. 12.00 –  24.00


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olsztynie: Zbigniew Paturalski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk