Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

KOMUNIKAT

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie – powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. -   w okręgu wyborczym Nr 9 – podaje do wiadomości publicznej :

I. Skład Komisji :

Przewodniczący    Jan Jaskółka -  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,  Komisarz Wyborczy w Rzeszowie


Z-ca Przewodniczącego    Jerzy Kawałek - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Z-ca Przewodniczącego   Tomasz Smoleń - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Sekretarz     Roman Ryniewicz - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie

Członkowie     

Piotr Kluz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Jolanta Krzywonos - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Małgorzata Mazur - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Grzegorz Pilś - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Piotr Popek - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Janusz Solecki - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

II. Siedziba Komisji mieści się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15, pokój 414, telefon (17) 867 1418.

III. Zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Komisja przyjmować będzie w swojej siedzibie, w dniach :

26 – 30 kwietnia 2004 r.   w godz. od 9. 00  do 15. 00
1- 3 maja 2004 r.   w godz. od 10. 00  do 14. 00
4 maja 2004 r.  w godz. od 9. 00 do 24. 00
 
IV. Informacje i wyjaśnienia w sprawach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Komisja udzielać będzie w terminach przyjmowania zgłoszeń okręgowych  list  kandydatów na posłów do PE,  a w dniach od 5 maja do 12 czerwca 2004 r.  w  każdy dzień roboczy   (oprócz sobót i niedziel)    w godz. od 13. 00 do 15. 00 oraz w dniu 13 czerwca 2004 r. w godz. od  7. 00 do 22. 00.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk