Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa sędziego Tomasza Koźmińskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa sędziego Tomasza Koźmińskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 13 ust. 7 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1.

Stwierdza wygaśnięcie członkostwa sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach Tomasza Koźmińskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r., wskutek zrzeczenia się członkostwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk