Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych kom

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 57 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2004 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Polskiej Partii Pracy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Janiszewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Inicjatywy dla Polski
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski; 
- skrót nazwy: KW IDP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Remigiusz Witkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Żyto; 
- siedzibą Komitetu jest Poznań;

Unii Polityki Realnej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy UPR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Piotr Bonicki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Józef Żółtek; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej; 
- skrót nazwy: KW PO;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Maciej Szmigiero;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Rosół; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Unii Wolności
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Unii Wolności; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy UW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Potocki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Chimiak; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Ligi Polskich Rodzin
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin; 
- skrót nazwy: KW LPR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwester Chruszcz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marlena Pawłowska; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Polskiej Partii Narodowej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej; 
- skrót nazwy: KW PPN;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Bubel;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Jucha; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Prawa i Sprawiedliwości
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PiS;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Mirosław Dudziński;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Pracy Zdrowia Ekologii
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Praca Zdrowie Ekologia — PZE; 
- skrót nazwy: KWPZE;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Łukasz Roliński;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Kraszewska; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Demokratycznej Partii Lewicy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arkadiusz Stanisław Ciach;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Iwona Bożena Maurer; 
- siedzibą Komitetu jest Radomsko;

Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”; 
- skrót nazwy: Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Musiał;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Motyka; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Narodowego Odrodzenia Polski
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mariusz Magnuszewski; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Nowej Lewicy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Nowej Lewicy; 
- skrót nazwy: KW NL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Partyka;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Mikołaj Sendłak; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Polskiego Stronnictwa Ludowego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Elżbieta Lanc;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisław Zambrzycki; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej; 
- skrót nazwy: KW Samoobrona RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Filipek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

2) koalicji wyborczych partii politycznych:

o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KPEiR-PLD w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ;
- skrót nazwy: KKW KPEiR-PLD;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Staniewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Liliana Michalska; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ;
- skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

3) wyborców:

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców — Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Wyborców „OKO”;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Toczek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Kołakowski; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zieloni 2004 w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Kłosowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Wychowałek; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KWW Konfederacja-ROB;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mirosław Żeberek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Krzysztoforska; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Przyszłości” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KWW Razem dla Przyszłości;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Olejniczak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Woźniak; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: SDPL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Nieporęt;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Teichmann; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: Narodowy Komitet Wyborczy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Maciej Kazienko;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Adam Zalewski; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: GLK;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Dudzic;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Patrzałek; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: ŚL.KWW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Kaniak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Wasilewska; 
- siedzibą Komitetu jest Zabrze;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Absolwentów Grandes Ecoles AGE w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: AGE;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Bielawski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Władysława Kantor;
- siedzibą Komitetu jest Wrocław;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKA DROGA w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KWW POLSKA DROGA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Ziółkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grażyna Sawnor-Kulenty; 
- siedzibą Komitetu jest Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Młodzi do Europy” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: KW „Młodzi do Europy”;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Gręda;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Bukowski; 
- siedzibą Komitetu jest Wrocław;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Racja Stanu” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zenon Tyma;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Franciszek Krzyżaniak; 
- siedzibą Komitetu jest Czosnów;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krystyny Mikulanki w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krystyna Mikulanka;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Cenin; 
- siedzibą Komitetu jest Wrocław;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Nowi Ludzie w Polskiej Europie” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
- skrót nazwy: „Nowi Ludzie”;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Anna Urszula Kamińska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Ewa Bartczak; 
- siedzibą Komitetu jest Koszalin.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk