Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2004 r.

K O M U N I K A T

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. została powołana OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GDAŃSKU dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 1, obejmującym obszar województwa pomorskiego.

W skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku zostali powołani:
1) Katarzyna JANKOWSKA-JÓZEFIAK   - Komisarz Wyborczy w Gdańsku, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
2) Dorota PASZKIEWICZ                   - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 
3) Jerzy GRUBBA                             - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
4) Zbigniew ZALEWSKI                     - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
5) Dariusz KARDAŚ                          - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
6) Alicja BOGUCKA                          - sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku,
7) Agnieszka KUBICA                       - sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku,
8) Przemysław BANASIK                   - sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku,
9) Mirosława BRODECKA                   - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni.

 Przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej jest z urzędu Katarzyna Jankowska-Józefiak - Komisarz Wyborczy w Gdańsku.

 Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. Komisja wybrała ze swego grona zastępców przewodniczącego:

1) Alicję Bogucką,
2) Zbigniewa Zalewskiego.

Ponadto Komisja powołała na sekretarza Komisji Piotra Czajkowskiego- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.   .
Okręgowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 ( gmach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), pok. 130, tel.: 301-15-10, 305-94-41 i 307-72-96.
Zgodnie z art. 23 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku wykonuje także zadania rejonowej komisji wyborczej na obszarze powiatów:
gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej: Katarzyna Jankowska-Józefiak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk