Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w dniach 1-3 maja 2004 r.

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w dniach 1-3 maja 2004 r.


Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia możliwości zgłaszania przez komitety wyborcze okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w dniach 1-3 maja 2004 r. zobowiązuje się okręgowe komisje wyborcze do pełnienia w tych dniach dyżurów w siedzibie komisji w godzinach od 10.00 do 14.00.

2. Informację o pełnionych dyżurach należy podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie okręgowej komisji wyborczej oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk