Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 115 ust. 7, art. 121 ust. 7 i art. 123 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1,
2) wzór protokołu wyników głosowania w rejonie, stanowiący załącznik nr 2,
3) wzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk