Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej.

ZPOW-940-20/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 30 marca 2004 r. przez Włodzimierza Nieporęta — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 26 marca 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej:

1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Włodzimierza Nieporęta;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Jerzego Teichmanna;
3) będzie używał skrótu SDPL.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Lwowska 5 lokal 3a.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk