Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem dla Przyszłości".

ZPOW-940-16/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem dla Przyszłości".

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 24 marca 2004 r. przez Zbigniewa Olejniczaka — pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Przyszłości” i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 51 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 22 marca 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Przyszłości”, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Przyszłości”:

1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Zbigniewa Olejniczaka;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Elżbietę Woźniak;
3) będzie używał skrótu KWW Razem dla Przyszłości.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Twarda 16a.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk