Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Praca Zdrowie Ekologia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitet

ZPOW-940-10/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Praca Zdrowie Ekologia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 22 marca 2004 r. przez Zarząd Krajowy Praca Zdrowie Ekologia i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 49 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Zarządu Krajowego Praca Zdrowie Ekologia, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Praca Zdrowie Ekologia — PZE:

1) zamierza zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
2) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Zbigniewa Łukasza Rolińskiego;
3) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Małgorzatę Kraszewską;
4) będzie używał skrótu KWPZE.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie-Wesoła, Zakręt 30 d.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk