Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 października 2013 r.

o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r. ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych oraz na dwóch, które nie spełniły tych wymogów, lecz otrzymały w 2012 r. ostatnią ratę subwencji za 2011 r. (Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) i Unia Pracy (EwP 62)). Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 7 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień informacje 2 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 października 2013 r.
(poz. .......... )

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ
O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2012 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12)

2.Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

3.Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

4. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

5. Ruch Palikota (EwP 313)

 


 

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ
O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2012 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienia polegają na nieprzekazaniu na Fundusz Ekspercki środków z otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową oraz na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

2.Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na niewykazaniu w informacji numeru jednego z rachunków, na których gromadzone były środki Funduszu Eksperckiego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-03-2016 15:46
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:21-03-2016 15:48
    Wprowadził:Hubert Puchała