Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2012 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 października 2012 r.

o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r. ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 7 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień informacje 3 partii politycznych, wymienionych w załączniku 
nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

                                                                                      Załączniki do komunikatu
                                                                                           Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                                             z dnia 15 października 2012 r.

                                                                                                                    Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1.  Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12)

2. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

3.  Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

4.  Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2011 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1.  Unia Pracy (EwP 62) 

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

2.  Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki kwoty mniejszej niż 5% otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową.

3.  Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Wskazane uchybienia polegają na nieprzekazaniu na Fundusz Ekspercki środków z otrzymanej subwencji z budżetu państwa na działalność statutową oraz na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-03-2016 17:12
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:21-03-2016 17:16
    Wprowadził:Hubert Puchała