Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. ciążył na 79 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 74 partie polityczne. Sprawozdania złożyły także partie:Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)[1]) oraz Inicjatywa RP (EwP 197), wykreślone z ewidencji w 2010 r. Ponadto — z naruszeniem ustawowego terminu — sprawozdania złożyły partie: Wolność i Praworządność (EwP 236), Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 283), Polska Partia Internetowa (EwP 300) i Ruch Poparcia (EwP 306). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 80 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 35 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2. przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 29 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3. odrzucić sprawozdania 16 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

2. Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12)

3. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

4. Forum Samorządowe (EwP 73)

5. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

6. Porozumienie Polskie (EwP 90)

7.Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

9.Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

10. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

11. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

12.Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

13. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193)

14. Inicjatywa RP (EwP 197)

15. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

16. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

17. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

18.Unia Lewicy III RP (EwP 227)

19. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

20. Ruch Patriotyczny (EwP 232)

21. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

22. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

23. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

24. Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

25. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

26. Partia Kobiet (EwP 259)

27. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

28.Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (EwP 272)

29. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

30.Stronnictwo „Piast” (EwP 277)

31. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)

32.Polska Patriotyczna (EwP 296)

33.Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera (EwP 298)

34. Lepsza Polska (EwP 302)

35. Ruch Przełomu Narodowego (EwP 305)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1.Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnych formach wpłat na ten rachunek.

2. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnych formach wpłat na ten rachunek.

4. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

5.Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

6. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot wydatków niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na nieprowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

8. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9.Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

10. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

13. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

Wskazane uchybienie polega na niedołączeniu do sprawozdania wykazu składek członkowskich wpłaconych na rachunek bankowy.

14.Zieloni 2004 (EwP 182)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Przymierze dla Polski (EwP 200)

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

16. Polska Partia Pracy (EwP 211)

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na rzecz partii gotówką, w kwocie przekraczającej limit wpłat dokonywanych w tej formie.

17. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

19. Wolność i Praworządność (EwP 236)

Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego, wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego pomimo udziału partii w wyborach.

20.Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

21. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

22. Partia Zielonych (EwP 260)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Elektorat (EwP 281)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

24. Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 283)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

25.Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP 293)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

26. Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów i wydatków niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niepowiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Funduszu Wyborczego.

27. Polska Plus (EwP 299)

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

28. Polska Partia Internetowa (EwP 301)

Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

29. Ruch Poparcia (EwP 306)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

 

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1.Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezłożenia sprawozdania finansowego z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, co uniemożliwiło stwierdzenie, że udział Partii w tych wyborach został sfinansowany w sposób zgodny z ustawą o partiach politycznych.

2. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

3. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

5.Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia wartości niepieniężnej od osoby prawnej.

6. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

7. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

8. Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

9. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od osoby prawnej.

10. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

11.Samoobrona Patriotyczna (EwP 268)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

12. Libertas (EwP 270)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

13. Polska Lewica (EwP 279)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii oraz przyjęcia środków finansowych od osoby niebędącej obywatelem polskim.

14. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii oraz finansowania udziału partii w wyborach ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego.

15. Partia Regionów (EwP 286)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

16. Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 300)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

 [1]W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji w 2010 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-03-2016 17:19
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:21-03-2016 17:48
    Wprowadził:Hubert Puchała