Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 8571)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe w ustawowym terminie. 6 partii politycznych załączyło opinie i raporty biegłego rewidenta, nie załączyła ich partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53).

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-7 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236).

 

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:36
    Wprowadził:Hubert Puchała