Sposób głosowania 24.10.2002 (10:00)

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA


W WYBORACH DO RADY GMINY 
W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 TYS.MIESZKAŃCÓW

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu albo na mniejszą liczbę kandydatów
 • wyborca głosuje stawiając znak ?x? w kratce z lewej strony nazwisk kandydatów z jednej listy bądź z różnych list

W WYBORACH DO RADY GMINY
W GMINIE LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ
W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH DO RADY POWIATU

 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA - PREZYDENTA MIASTA

 • karta do głosowania jest koloru różowego

(W przypadku gdy kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest więcej niż 1)

 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata

(W przypadku gdy jest 1 kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)

 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem ?TAK? z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem ?NIE? z lewej strony obok nazwiska kandydata

 


W WYBORACH DO RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH DO RADY DZIELNICY M.ST.WARSZAWY

 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak X w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata 
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 12:21
  Wprowadził:Hubert Puchała