Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002 - 2007

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

 

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie

na kadencję w latach 2002-2007

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku  Józefa Medyka na Komisarza Wyborczego w Warszawie.

 

§ 2.

Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, jest powołany na kadencję w latach 2002-2007 i pełni swoją funkcję od dnia 1 maja 2002 r.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz      

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk