• Infomacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad gmin, gospodarki finansowej komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w 2002 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2002 r. o pierwszych sesjach rad i sejmików województw oraz o trybie postępowania w sytuacji wyboru tej samej osoby na radnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie pierwszych sesji nowo wybranych rad i sejmików województw
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2002 r. w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych w okresie od 27 października 2002 r. do 10 listopada 2002 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2002 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 25 września 2002 r. w sprawie procedury rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. dotyczące zgłaszania kandydatów na radnych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w komisjach wyborczych