Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie pierwszych sesji nowo wybranych rad i sejmików województw

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa - pierwsze sesje nowo wybranych rad i sejmików województw zwoływane są w ciągu 7 dni po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. Na podstawie art. 184 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej zawierające zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza uzyskała wstępną informację, że obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2002 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk