Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2002 r. uchwaliła:

1)      zwrócić się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie postępowania kontrolnego w Krajowym Biurze Wyborczym w zakresie wykorzystania środków budżetowych na obsługę informatyczną wyborów samorządowych oraz w zakresie przyczyn niewydolności systemu informatycznego,
2)      podjąć czynności zmierzające do wyłonienia - w drodze przetargu publicznego - odpowiedniego podmiotu, któremu zostanie powierzone sporządzenie kompleksowej ekspertyzy, wyjaśniającej przyczyny niewydolności systemu informatycznego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk