Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych (na podstawie obwieszczeń komisarzy wyborczych)

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD GMIN

 

I. Liczba wybieranych radnych w wyborach do rad gmin wynosi 39 978, z tego:

1)      w 2 147 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 32 205,

2)      w 265 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 5 629,

3)      w 65 miastach na prawach powiatu 1 685.

4)      w Radzie m. st. Warszawy 60

5)      w 18 dzielnicach m. st. Warszawy - 399

II. Liczba wybranych radnych wynosi 39 978, w tym:

1)      w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 32 205,

2)      w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 5 629,

3)      w miastach na prawach powiatu 1 685,

4)      do Rady m. st. Warszawy 60,

5)      do rad dzielnic w m. st. Warszawie  399 .

III. Liczba okręgów, w których nie przeprowadzono głosowania, z powodu równej lub mniejszej liczby kandydatów na radnych od liczby mandatów - 301  w  186  gminach .

IV. Liczba radnych, którzy uzyskali mandaty bez głosowania wynosi 323

 

V. Liczba radnych, którzy uzyskali mandaty w wyniku przeprowadzonego losowania wynosi 194

VII. Dane o wybranych radnych rad gmin:

Liczba mandatów uzyskanych przez komitety wyborcze partii i koalicji partii politycznych, którym Państwowa Komisja Wyborcza nadała jednolite numery list kandydatów na obszarze kraju, Koalicyjnego Komitetu Wyborczego PO-PiS, Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska, Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a także (łącznie) mandaty uzyskane przez inne komitety wyborcze uczestniczące w wyborach:

 

Rady gmin i miast na prawach powiatu łącznie z Radą m. st. Warszawy i radami dzielnic w m. st. Warszawie

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 779
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 988
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 4 816
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 1
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 1
 • Komitet Wyborczy PSL - 4 077
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PiS - 6
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 160
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 207
 • Pozostałe komitety - 28 943

 

Gminy liczące do 20 tys. mieszkańców:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 492
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 810
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 2 623
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 0
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 1
 • Komitet Wyborczy PSL - 3 878
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 8
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 0
 • Pozostałe komitety - 24 393

 

Gminy liczące powyżej 20 tys. mieszkańców:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 153
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 138
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 1 433
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 1
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 195
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 34
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 0
 • Pozostałe komitety - 3 675

 

Miasta na prawach powiatu:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 108
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 39
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 629
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 0
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 4
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PiS - 6 (dotyczy m. Rzeszów)
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 50
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 40
 • Pozostałe komitety - 809

 

Rada m. st. Warszawy:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 6
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 1
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 20
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 0
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 0
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 8
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 24
 • Pozostałe komitety - 1

 

Dzielnice m. st. Warszawy:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 20
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 0
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 111
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 0
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 0
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 60
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 143
 • Pozostałe komitety - 65

 

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD POWIATÓW

I. Liczba wybieranych radnych w wyborach do 314 rad powiatów wynosi 6 294

II. Liczba wybranych radnych w wyborach do rad powiatów wynosi 6 294

III. Dane o wybranych radnych rad powiatów:

Liczba mandatów uzyskanych przez komitety wyborcze: partii i koalicji partii politycznych, którym Państwowa Komisja Wyborcza nadała jednolite numery list kandydatów na obszarze kraju, Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska, Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a także mandaty łącznie uzyskane przez inne komitety wyborcze uczestniczące w wyborach

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 194
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 441
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 1 639
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 0
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 851
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 48
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 0
 • Pozostałe komitety - 3 121

 

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

 

I. Liczba wybieranych radnych w 16 sejmikach województw wynosi 561.

II. Liczba wybranych radnych w wyborach do sejmików województw wynosi 561

III. Dane o wybranych radnych sejmików województw:

Liczba mandatów uzyskanych przez komitety wyborcze: partii i koalicji partii politycznych, którym Państwowa Komisja Wyborcza nadała jednolite numery list kandydatów na obszarze kraju, Koalicyjnego Komitetu Wyborczego PO-PiS, Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska, Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a także (łącznie) mandaty uzyskane przez inne komitety wyborcze uczestniczące w wyborach

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 92
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 101
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 189
 • Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa - 3
 • Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy - 0
 • Komitet Wyborczy PSL - 58
 • Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej - 0
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PiS - (dot. 14 z 16 województw /nie dot. woj. mazowieckiego i podkarpackiego/) - 79
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 5
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 10
 • Pozostałe komitety - 24

 

FREKWENCJA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 
WYNIOSŁA 44,23%

 

 


INFORMACJA O KANDYDATACH

I. Liczba kobiet wybranych do rad
Kandydowało 76 668 kobiet - wybrano 8 318, tj. 17,76% ogółu liczby wybranych radnych.

II. Najwięcej głosów w wyborach do poszczególnych sejmików województw uzyskali:

 • sejmik województwa dolnośląskiego:
  ANDRZEJ ANTONI ŁOŚ - okręg nr 1, otrzymał 13 675 głosów, co stanowi 8.86% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (154 310), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość
 • sejmik województwa kujawsko - pomorskiego:
  WALDEMAR KAZIMIERZ ACHRAMOWICZ- okręg nr 4, otrzymał 14 652 głosów, co stanowi 17.5% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (83 713), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • sejmik województwa lubelskiego:
  STANISŁAW DUSZAK - okręg nr 2, otrzymał 14 689 głosów, co stanowi 6.85% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (214 334), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 • sejmik województwa lubuskiego:
  EDWARD FEDKO - okręg nr 2, otrzymał 10 253 głosów, co stanowi 17.0% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu(60 328), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • sejmik województwa łódzkiego:
  KRYSTYNA OZGA - okręg nr 6, otrzymała 23 214 głosów, co stanowi 17.94% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (129 382), zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • sejmik województwa małopolskiego:
  PIOTR  BOROŃ - okręg nr 3, otrzymał 21 815 głosów, co stanowi 11.32% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu(192 767), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość
 • sejmik województwa mazowieckiego:
  OLGA MARIA JOHANN - okręg nr 2, otrzymała 22 861 głosów, co stanowi 12.45% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (183 631), zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • sejmik województwa opolskiego:
  EWA  OLSZEWSKA - okręg nr 1, otrzymała 10 128 głosów, co stanowi 15.48% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (65 412), zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • sejmik województwa podkarpackiego:
  STANISŁAW  ZAJĄC - okręg nr 5, otrzymał 27 557 głosów, co stanowi 17.06% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (161 500), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
 • sejmik województwa podlaskiego:
  MAREK  WASILEWSKI - okręg nr 5, otrzymał 7 174 głosów, co stanowi 6.87% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (104 400), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
 • sejmik województwa pomorskiego:
  MAREK  BIERNACKI - okręg nr 2, otrzymał 24 332 głosów, co stanowi 14.29% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (170 218), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość
 • sejmik województwa śląskiego:
  MICHAŁ ADAM CZARSKI - okręg nr 7, otrzymał 21 252 głosów, co stanowi 11.31% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (187 979), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
  sejmik województwa świętokrzyskiego:
  LESZEK  SUŁEK - okręg nr 1, otrzymał 9 302 głosów, co stanowi 10.22% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu(91 054), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 • sejmik województwa warmińsko - mazurskiego:
  ANDRZEJ WIESŁAW RYŃSKI - okręg nr 1, otrzymał 15 370 głosów, co stanowi 17.7% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (86 830), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • sejmik województwa wielkopolskiego:
  JAROSŁAW  GROBELNY - okręg nr 3, otrzymał 17 438 głosów, co stanowi 10.3% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (169 258), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • sejmik województwa zachodniopomorskiego:
  JÓZEF JERZY FALIŃSKI - okręg nr 5, otrzymał 15 078 głosów, co stanowi 13.86% ogólnej liczby głosów oddanych w okręgu (108 766), zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 12:18
  Wprowadził:Hubert Puchała