KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WYNIKACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

    Warszawa, dnia 2 października 2002 r.

                 PAŃSTWOWA
          KOMISJA WYBORCZA
                
ZPOW-750-3/02

KOMUNIKAT

 O WYNIKACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

Zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) jednolite numery przypadają listom kandydatów na radnych tych komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
Uprawnionymi do przyznania jednolitych numerów były listy kandydatów 7 komitetów wyborczych.
W wyniku losowania przyznano kolejne numery dla list zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

Nr 1 - KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
Nr 2 - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nr 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ- UNIA PRACY
Nr 4 - KRAJOWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UNIA SAMORZĄDOWA
Nr 5 - KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA PARTIA PRACY
Nr 6 - KOMITET WYBORCZY POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
Nr 7 - KOMITET WYBORCZY KONSERWATYWNO - LIBERALNA PARTIA UNIA POLITYKI REALNEJ

 

Przewodniczący             
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz        

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:21
    Wprowadził:Hubert Puchała