Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie skargi Prawa i Sprawiedliwości na uchwałe Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego. Sygn. akt III SW 8/07

POSTANOWIENIE

Dnia 1 października 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

      SSN Teresa Flemming - Kulesza (przewodniczący)
      SSN Krystyna Bednarczyk
      SSN Józef Iwulski
      SSN Zbigniew Korzeniowski
      SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)
      SSN Jerzy Kwaśniewski
      SSN Małgorzata Wrębiakowska - Marzec

w sprawie skargi Prawa i Sprawiedliwości na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubgezpieczeń Społecznych i SPraw Publicznych w dniu 1 października 2007 r.

uznaje skargę za zasadną.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:45
    Wprowadził:Hubert Puchała