Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 wrzesnia 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 2006 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 wrzesnia 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 8571)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r., a także informacje finansowe partii, które w 2006 r. otrzymały czwartą kwartalną ratę subwencji za 2005 r. z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych, oraz na 2 partiach: Partii Demokratycznej - demokraci.pl (EwP 12) i Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49)), które w 2006 r. otrzymały czwartą kwartalną ratę subwencji za 2005 r. (z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.).
Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły w terminie informacje finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-9 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Przewodniczący Paristwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 iNr 266, poz. 2236)

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 maja 2007 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:23
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:25-02-2016 12:26
    Wprowadził:Hubert Puchała