Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie. przyjętyvh i odrzuconych sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2005 r.
INFORMACJA 
O UCHWAŁACH PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2005 r.


          
     Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 77 partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansow ych w 2005 r. i  postanowiła:
•1)     przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 48 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1, 
•2)     przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 12 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2,
•3)     odrzucić sprawozdania 17 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3.
Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania 10 partii politycznych wniosło skargę do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy wszystkie skargi oddalił.
  
                                                                                                                      Załącznik nr 1
 
WYKAZ  PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA 
O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2005 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ
 
  1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)
  2. Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)
  3. Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)
  4. Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)
  5. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)
  6. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)
  7. Unia Pracy (EwP 62)
  8. Partia Victoria (EwP 68)
  9. Forum Samorządowe (EwP 73)
10. Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)
11. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)
12. Stronnictwo „Porozumienie Polskie" (EwP 90)
13. Forum Emerytów i Rencistów (EwP 93)
14. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)
15. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
16. Zdrowa Rzeczpospolita Polska (EwP 126)
17. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)
18. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)
19. Ruch Obrony Bezrobotnych (EwP 142)
20. Partia Ochrony Praw Człowieka (EwP 143)
21. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)
22. Praca Zdrowie Ekologia (EwP 146)
23. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)
24. Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (EwP 149)
25. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)
26. Polska Unia Gospodarcza (EwP 154)
27. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)
28. Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)
29. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)
30. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)
31. Stronnictwo Narodowe „Patria" (EwP 166)
32. Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)
33. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)
34. Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (EwP 177)
35. Zieloni 2004 (EwP 182)
36. Przedsiębiorczość i Postęp (EwP 190)
37. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)
38. Stronnictwo Prawicy Demokratycznej (EwP 199)
39. Przymierze dla Polski (EwP 200)
40. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)
41. Polska Partia Pracy (EwP 211)
42. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)
43. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)
44. OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 222)
45. Unia Lewicy III RP (EwP 227)
46. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)
47. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)
48. Polska Konfederacja - Godność i Praca (EwP 235)
  Załącznik nr 2
 WYKAZ  PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA 
O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2005 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ
                                                                                                                      Załącznik nr 3
 WYKAZ  PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA 
O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2005 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
  l. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2) *
2. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)
  3. Unia Polityki Realnej (EwP 23)
4. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)
  5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)*  
6. Forum Republikańskie (EwP 64) *
7. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)
   8. Polska Partia Narodowa (EwP 180) *
9. CENTRUM (EwP 192) *
10. Stronnictwo Pracy (EwP 196) *
11. Partia Rozwoju (EwP 205)
12. Dom Ojczysty (EwP 207)*
13. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

14. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219) *
15. Nowa Lewica (EwP 220)
16. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231) *
17. Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236) *
 Partie oznaczone gwiazdką złożyły skargi do Sądu Najwyższego.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 13:57
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:22-03-2016 17:20
  Wprowadził:Hubert Puchała