Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.
KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 czerwca 2006 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej 
z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.,
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.
          Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857)^ 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedlożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji
wydatkach w 2005 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 6 partiach politycznych,
które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w
art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych.
Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2005 r. przysługiwało następującym partiom politycznym: Partii Demokratycznej-
demokraci.pl (EwP12), Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Sojuszowi Lewicy
Demokratycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).
Przedłożone informacje finansowe stanowią. załączniki nr 1-6 do niniejszego komunikatu, według zalączonego wykazu,
w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).
Przewodniczajcy Panstwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
^ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, 
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)
Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 czerwca 2006 r.
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 13:04
  Wprowadził:Hubert Puchała