Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjetych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r. (M.P. nr 45 poz. 783)
    KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  25  października 2004 r.
o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r.
        Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza
informuje, że zbadała informacje o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 10 partii politycznych i, zgodnie
z art. 34a ust. 1 ustawy, postanowiła:
1)  przyjąć bez zastrzeżeń informacje 6 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2)   przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.
                                                Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 października 2004 r.
                                                                                                                                                 Załącznik Nr 1
WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O 
OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH
ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ
1.   Stronnictwo Demokratyczne EwP 2
2.   Unia Wolności EwP 12
3.   Polskie Stronnictwo Ludowe EwP 34
4.   Liga Polskich Rodzin EwP 53
5.   Sojusz Lewicy Demokratycznej EwP 87
6.   Prawo i Sprawiedliwość EwP 124
Załącznik Nr 2
WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE FINANSOWE O 
OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH
ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ
1.   Krajowa Partia Emerytów i Rencistów EwP 49
2.   Partia Ludowo-Demokratyczna EwP 60
3.   Unia Pracy EwP 62
4.   Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej EwP 88
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 14:22
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:22-03-2016 17:32
  Wprowadził:Hubert Puchała