Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętyvh i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r. ( M.P. nr 45 poz. 784 )
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 pazdziernika 2004 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania
środków finansowych w 2003 r.
 
       Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza informuje,
że zbadala sprawozdania 60 partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r. i, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy,
postanowiła:
•1)        przyjąć bez zastrzeżeń  sprawozdania 43  partii politycznych,  wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
•2)        przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
•3)        odrzucić sprawozdania 12 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.
Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania 7 partii politycznych wniosło skargę do Sądu
Najwyższego. Sąd Najwyższy wszystkie skargi oddalił.
                                                Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Załącznik Nr 1
WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH 
POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2003 R. ZOSTALY PRZYJĘTE BEZ
ZASTRZEŻEŃ
•5.           Polska Partia Odnowy Kraju  EwP 31
•6.           Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej   EwP 32
•7.           Polski Ruch Uwłaszczeniowy  EwP 33
•8.           Polska Wspólnota Narodowa  EwP 48
•9.           Krajowa Partia Emerytów i Rencistów EwP 49
•10.         Mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe "Niepodległość"   EwP 55
•11.         Narodowe Odrodzenie Polski   EwP 58
•12.         Polski Ruch Monarchistyczny  EwP 59
•13.         Unia Pracy   EwP 62
•14.         Forum Republikańskie   EwP 64
•15.         Partia Victoria   EwP 68
•16.         Forum Samorządowe   EwP 73
•17.         Ruch Katolicko-Narodowy   EwP 76
•18.         Unia Pracy - Od Nowa   EwP 77
WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH
POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2003 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE
WSKAZANIEM UCHYBIEŃ
WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH 
POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2003 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 14:29
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:22-03-2016 14:58
  Wprowadził:Hubert Puchała