Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 87 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 57 partii politycznych wpisanych do ewidencji w 2003 r., w tym 19 partii wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

 

Sprawozdania złożyły ponadto 2 partie polityczne wykreślone z ewidencji w 2002 r.: Polska Liga Monarchistyczna (EwP 9) i Mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe „Niepodległość" (EwP 55), w odniesieniu do których postępowanie w przedmiocie wpisu nie zostało zakończone.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożyła jedna partia Alternatywa Partia Pracy (EwP 120).

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-60 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Partia Kupiecka (EwP 10) 
2. Konfederacja Polski Niepodległej Ojczyzna (EwP 22) 
3. Unia Polityki Realnej - Prawica (EwP 36) 
4. Stronnictwo Pracy (EwP 40) 
5. Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne (EwP 57) 
6. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 66) 
7. Centralna Partia Demokratyczna (EwP 95) 
8. Organizacja Narodu Polskiego Liga Polska (EwP 97) 
9. Ogólnopolski Ruch Zielonych (EwP 107) 
10. Polskie Stronnictwo Światowe Kresowian - Wierzycieli Skarbu Państwa im. J. Piłsudskiego (EwP 114) 
11. Krajowe Forum Lewicy (EwP 115) 
12. Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczykowskie (EwP 121) 
13. Zdrowa Rzeczpospolita Polska (EwP 126) 
14. Polska bez Fikcji (EwP 132) 
15. Formacja XXI (EwP 133) 
16. Ruch dla Polski (EwP 134) 
17 „Nasze Środowisko" (EwP 135) 
18. Powiatowa Partia Obrony Bezrobotnych „Nadzieja" (EwP 138) 
19. Wspólny Dom - Łomża (EwP 141) 
20. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 157) 
21. Republikańska Partia Społeczna (EwP 164) 
22. Nowa Lewica (EwP 165) 
23. Rodzina - Ojczyzna (EwP 167) 
24. Polska Partia Socjalistyczna - Odrodzenie (EwP 168) 
25. Narodowe Zjednoczenie Bezrobotnych (EwP 169) 
26. Polski Blok Ludowy (EwP 172) 
27. Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP (EwP 173) 
28. Polska Partia Zielonych (EwP 179) 
29. Polska Partia Pracy (EwP 181)

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:17
    Wprowadził:Hubert Puchała