Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje ogólne
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 lipca 2003 r.

w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia
                         Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wykonaniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., Sygn. akt III SW 144/03 (Dz. U. Nr 126, poz. 1170 koryguje się wyniki głosowania, zawarte w protokole ustalenia wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., sporządzonym w dniu 9 czerwca 2003 r., w ten sposób, że:

1)     nie uwzględnia się liczby osób uprawnionych do głosowania oraz wyników głosowania w następujących obwodach, w których głosowanie zostało unieważnione:

a)     obwód głosowania nr 14 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum były następujące:
-       liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła..................... 2 366,
-       liczba osób, którym wydano karty do głosowania wynosiła......... 1 359,
-       liczba kart wyjętych z urny wynosiła........................................... 1 359,
-       liczba kart nieważnych wynosiła....................................................... 0,
-       liczba kart ważnych,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła...... 1 359,
-       liczba głosów nieważnych wynosiła.................................................. 3,
-       liczba głosów ważnych wynosiła................................................ 1 356,
-       liczba głosów pozytywnych ,,Tak''wynosiła............................... 1 109,
-       liczba głosów negatywnych ,,Nie'' wynosiła................................... 247;

b)    obwód głosowania nr 15 we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum były następujące:
-       liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła..................... 1 139,
-       liczba osób, którym wydano karty do głosowania wynosiła............ 771,
-       liczba kart wyjętych z urny wynosiła.............................................. 770,
-       liczba kart nieważnych wynosiła...................................................... 25,
-       liczba kart ważnych,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła........ 745,
-       liczba głosów nieważnych wynosiła.................................................. 4,
-       liczba głosów ważnych wynosiła................................................... 741,
-       liczba głosów pozytywnych ,,Tak'' wynosiła.................................. 631,
-       liczba głosów negatywnych ,,Nie'' wynosiła................................... 110;

2)     w wyniku nieuwzględnienia wyników głosowania w obwodach, o których mowa w pkt 1, uwzględniając wyniki głosowania w 25 163 obwodach głosowania, ustala się następujące wyniki głosowania:
a)     liczba osób uprawnionych do głosowania............................... 29 864 969,
b)    liczba osób, którym wydano karty do głosowania................... 17 584 085,
c)     liczba kart nieważnych wyjętych z urn............................................. 1 257,
d)    liczba kart ważnych wyjętych z urn
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu................. 17 576 714, 
e)     frekwencja wyniosła..................................................................... 58,85%
f)      liczba głosów nieważnych........................................................... 126 187,
g)     liczba głosów ważnych........................................................... 17 450 527,
h)     liczba głosów pozytywnych "Tak".......................................... 13 514 872,
i)       liczba głosów negatywnych "Nie"............................................. 3 935 655.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                ..................................

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej:
Jan Kacprzak                                         ..................................
Stanisław Kosmal                                 ..................................

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej:
Stefan Jaworski                                     ..................................
Andrzej Mączyński                               ..................................
Włodzimierz Ryms                              ..................................
Stanisław Zabłocki                               ..................................
Tadeusz Żyznowski                               ..................................

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:33
    Wprowadził:Hubert Puchała