Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum (Monitor Polski Nr 20, poz. 307)

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się do stosowania w referendum ogólnokrajowym polegającym na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie:

1)      wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1,
2)      wzór protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego, stanowiący załącznik nr 2,
3)      wzór protokołu o wyniku referendum, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk