Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2003 r.

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z zarządzeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, informuje.

 1. W dniu 29 kwietnia 2003 r. upływa termin złożenia w Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne, kluby poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentarne, stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje ? spełniające warunki , o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o referendum ogólnokrajowym, zawiadomienia wraz z wymaganymi dokumentami  o zamiarze udziału w kampanii referendalnej w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego te uprawnienia. Podmiotom, które uzyskają takie zaświadczenie będzie przysługiwało prawo do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych w formie audycji referendalnych.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) podmiotom tym przysługiwać będzie też prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz wyznaczenia mężów zaufania i ich zastępców do organów do spraw referendum.

 2. W tym samym dniu (29 kwietnia br.) upływa termin utworzenia przez rady miejskie obwodów głosowania w domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

  Warunkiem utworzenia takiego obwodu głosowania jest:

  -   powiadomienie przez co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w referendum na piśmie rektora szkoły wyższej prowadzącej dom studencki, że będą przebywać w tym domu w dniu referendum,
  -   zgłoszenie przez rektora szkoły wyższej tego faktu właściwemu burmistrzowi (prezydentowi miasta), który przedłoży stosowny wniosek radzie miejskiej.

Sekretarz                  
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Kazimierz W. Czaplicki   

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:46
  Wprowadził:Bartosz Goździk