Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wcześniejszego zakończenia głosowania

W sprawach dotyczących odpowiedniego stosowania na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy o referendum, przepisów art. 59 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, dopuszczających w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej późniejsze rozpoczęcie głosowania oraz wcześniejsze jego zakończenie w wypadku oddania głosów przez wszystkich wyborców, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym, w warunkach dwudniowego głosowania w referendum komisja obwodowa ustala wyniki głosowania w drugim dniu przeprowadzania referendum. Przepis ten jest spójny z istotą głosowania wyznaczonego na dwa kolejne dni w celu umożliwienia wyborcom oddania głosu w dowolnym dniu. Przepisy ustawy nie przewidują też odstępstw od tej zasady.

Odpowiednie stosowanie przepisów art. 59 ust. 3 Ordynacji wyborczej w referendum wyznaczonym na 7 i 8 czerwca 2003 r. oznacza zatem, że w obwodach w szpitalach i zakładach pomocy społecznej głosowanie może rozpoczynać się później niż o godzinie 600. Niedopuszczalne jest natomiast wcześniejsze zakończenie głosowania w pierwszym jego dniu, mimo oddania głosu przez wszystkich uprawnionych ujętych w spisie. Również w drugim dniu głosowania, z uwagi na  możliwość przybycia do tych jednostek osób uprawnionych do udziału w referendum, skrócenie czasu głosowania może mieć miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:43
    Wprowadził:Hubert Puchała