Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjetych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r. (M.P. nr 50 poz. 785)
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 października 2003 r.

 


o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji
wydatkach przez partie polityczne w 2002 r.

 

        Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zbadała informacje
o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 10 partii politycznych i, zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy, postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 8 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1;
2)  przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 2 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2;
                                         Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
                                                                             Załącznik nr 1 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2003 r.  
Wykaz partii politycznych,
których informacje finansowe o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach zostały przyjęte bez zastrzeżeń
•1.        EwP 2      Stronnictwo Demokratyczne
•2.        EwP 12    Unia Wolności
•3.        EwP 34    Polskie Stronnictwo Ludowe
•4.        EwP 49    Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
•5.        EwP 53    Liga Polskich Rodzin
•6.        EwP 87    Sojusz Lewicy Demokratycznej
•7.        EwP 88    Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
•8.        EwP 124  Prawo i Sprawiedliwość
                                                                             Załącznik nr 2 do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2003 r. 
Wykaz partii politycznych,
których informacje finansowe o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji
wydatkach zostały przyjęte ze wskazaniem uchybień
 
•1.        EwP 60     Partia Ludowo-Demokratyczna
•2.        EwP 62    Unia Pracy
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 15:07
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:22-03-2016 17:37
  Wprowadził:Hubert Puchała