Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Unię Pracy i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Unię Pracy i Fundusz Wyborczy oraz wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802).

 

postanawia

 

przyjąć sprawozdanie Unii Pracy o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Unię Pracy i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Unia Pracy, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust.1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Unię Pracy i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie analizy sprawozdania w części dotyczącej przychodów partii nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy o partiach politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła do wiadomości sprostowanie sprawozdania, iż przychody wykazane w pozycji I.1) sprawozdania, jako środki pieniężne pochodzące od osób fizycznych wynoszą 224.726,40 zł i anulowanie tej kwoty w pozycji I.2) sprawozdania wykazanej, jako środki pieniężne pochodzące z wpłat własnych. Unia Pracy na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej doręczyła brakujący wykaz osób, które dokonały wpłat na fundusz partii.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie analizy sprawozdania w części dotyczącej przychodów i wydatków Funduszu Wyborczego Unii Pracy, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta stwierdziła, że na rzecz Funduszu Wyborczego partii dwie osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości przekraczającej limit dozwolony według art. 36a ust.1 ustawy, a cztery wpłaty pochodziły od osób prawnych. Fundusz Wyborczy wpłat tych nie wykorzystał, lecz dokonał zwrotu darczyńcom.

 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 15:03
    Wprowadził:Hubert Puchała