Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania47652
Liczba kart ważnych 7963
Liczba głosów ważnych7920
Liczba głosów nieważnych43

Frekwencja w powiecie

16.71%

Gminy

Kod Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
200102 Augustów 5436 746 743
13.72%
200101 Augustów 24198 4927 4899
20.36%
200104 Lipsk 4537 577 574
12.72%
200107 Sztabin 4315 542 540
12.56%
200103 Bargłów Kościelny 4568 463 461
10.14%
200106 Płaska 2160 267 264
12.36%
200105 Nowinka 2438 441 439
18.09%