Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania5436
Liczba kart ważnych 746
Liczba głosów ważnych743
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

13.72%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Gimnazjum 1639 264 264
16.11%
4 Szkoła Podstawowa 671 113 113
16.84%
2 Szkoła Podstawowa 702 83 83
11.82%
6 Szkoła Podstawowa 567 38 38
6.70%
1 Gminny Ośrodek Kultury 878 149 147
16.97%
5 Zespół Szkół 979 99 98
10.11%