Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4568
Liczba kart ważnych 463
Liczba głosów ważnych461
Liczba głosów nieważnych2

Frekwencja w gminie

10.14%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Szkoła Podstawowa 848 89 89
10.50%
3 Szkoła Podstawowa 1439 116 116
8.06%
1 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym 2281 258 256
11.31%