Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4537
Liczba kart ważnych 577
Liczba głosów ważnych574
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w mieście

12.72%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Szkoła Podstawowa w Rygałówce 603 68 68
11.28%
1 MGOK w Lipsku 1280 125 125
9.77%
4 MGOK w Lipsku 2076 351 348
16.91%
2 Szkoła Podstawowa w Bartnikach 578 33 33
5.71%