Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania5163
Liczba kart ważnych 966
Liczba głosów ważnych963
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w mieście

18.71%