Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania8529
Liczba kart ważnych 1733
Liczba głosów ważnych1718
Liczba głosów nieważnych15

Frekwencja w mieście

20.32%