Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania6921
Liczba kart ważnych 1152
Liczba głosów ważnych1144
Liczba głosów nieważnych8

Frekwencja w gminie

16.64%