Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4555
Liczba kart ważnych 844
Liczba głosów ważnych833
Liczba głosów nieważnych11

Frekwencja w gminie

18.53%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Urząd Miejski w Jedwabnem 877 160 157
18.24%
3 Remiza OSP w Burzynie 1036 214 211
20.66%
2 Szkoła Podstawowa w Jedwabnem 891 167 163
18.74%
4 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem 963 168 168
17.45%
5 Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem 788 135 134
17.13%