Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania8823
Liczba kart ważnych 1565
Liczba głosów ważnych1556
Liczba głosów nieważnych9

Frekwencja w gminie

17.74%