Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3412
Liczba kart ważnych 337
Liczba głosów ważnych332
Liczba głosów nieważnych5

Frekwencja w gminie

9.88%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
4 Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1040 92 91
8.85%
3 Świetlica Wiejska w Miastkowie 800 53 53
6.63%
1 Publiczne Gimnazjum w Miastkowie 722 83 82
11.50%
2 Publiczne Gimnazjum w Miastkowie 850 109 106
12.82%