Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4466
Liczba kart ważnych 796
Liczba głosów ważnych793
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

17.82%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Szkoła Podstawowa w Szczepankowie 791 149 149
18.84%
1 Szkoła Podstawowa w Szczepankowie 509 67 67
13.16%
5 Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie 1082 195 194
18.02%
3 Szkoła Podstawowa w Śniadowie 991 180 179
18.16%
4 Szkoła Podstawowa w Śniadowie 1093 205 204
18.76%