Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3495
Liczba kart ważnych 425
Liczba głosów ważnych422
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

12.16%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Urząd Gminy w Zbójnej 693 96 95
13.85%
5 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu 394 38 37
9.64%
3 Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie 677 76 75
11.23%
4 Świetlica Wiejska w Kuziach 738 80 80
10.84%
1 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 993 135 135
13.60%