Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4367
Liczba kart ważnych 496
Liczba głosów ważnych494
Liczba głosów nieważnych2

Frekwencja w gminie

11.36%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej 935 113 113
12.09%
4 Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach 34 11 9
32.35%
3 Urząd Gminy Jaświły 1526 156 156
10.22%
1 Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym 1872 216 216
11.54%