Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3743
Liczba kart ważnych 503
Liczba głosów ważnych500
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

13.44%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Świetlica 540 46 46
8.52%
2 Gimnazjum 1293 185 184
14.31%
1 Gminny Ośrodek Kultury 1303 214 212
16.42%
4 Szkoła Podstawowa 607 58 58
9.56%